hooikoorts hooikoortsvrij.nl hooikoortsvrij vrij allergie pollen stuifmeel afweer immuunsysteem anti histamine mestcellen niezen jeukende ogen hoofdpijn vermoeidheid keel astma benauwdheid seizoen seizoensgebonden voorjaar najaar lente herfst pollenkalender seizoen winter zomer acupunctuur lllt low level laser therapie technologie rood licht veelvuldig niezen pijnlijke en jeukende neus loopneus bloedneus verstopte neus rode ogen met jeukend/branderig gevoel hoofdpijn vermoeidheid en lusteloosheid tranende ogen en gezwollen oogleden kriebelhoest opgezwollen keel astma eczeem jeukend gehemelte gesprongen aderen in de ogen overgevoeligheid voor licht pus in de ogen verstopte oren maagklachten plant west december De kat Iep Els Rhenen september Kweek Zwenkgras Kamgras speeksel Zuid-Holland Ede licht Ganzenvoet Beuk januari Reukgras Brandnetel Smalle huiduitslag Zeeland gras Botrytis paarden bloemen Ochten Eik Es vogelveren voedselintolerantie Witbol Roos Timotheegras hondenhaar Lunteren cetirizine praktijken Mais praktijk netelroos Riet huisstofmijt huidallergie Spar Elst Weegbree stamper Raaigras wol monochroom zuid bloem declaratie Cypres maart Ceder november Berk Amersfoort Linde paardenhaar Brabant Kastanje Ederveen Bennekom Cladosporium voedsel centrum juli ziektekostenvergoeding midden vogel paard wind huid kattenhaar oktober veren honden schilfers kelk nat zon inhalatieallergie Zuring Groningen eczeem Vossenstaart urticaria Kropaar vergoeding Wilg meridianen 2019 Roodzwenkgras Waddeneilanden lichtstraal Veenendaal Vlier Flevoland Overijssel Drente Maarn Taxus planten Friesland vogels Alternaria Klomp noord oost Barneveld Bijvoet uitslag mei schimmels huisstof gebundeld Glaskruid Gelderland Hazelaar Utrecht Kesteren Penicilium Haver Rogge Harskamp Wageningen regen voedingsallergie Paardenbloem boom 660nm schimmel Veldbeemdgras Noord-Holland haar Limburg Moerasspirea juni contactallergie hond bomen droog Otterlo Straatgras Ambrosia Aspergilles acupunctuurpunten grassen katten februari augustus Den Populier Heteren april

HOOIKOORTSVRIJ.NL

ONS PRIVACY-BELEID

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierbij informeren wij u over ons privacybeleid en op welke wijze wij binnen Acupunctuurcentrum Veenendaal & Ede omgaan met uw persoonlijke gegevens.

VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelende therapeuten een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonlijke (contact)gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw telefoonnummer en/of emailadres
 • Uw geboortedatum

Uw dossier bevat verder aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij indien nodig, uitsluitend na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij voor u een zorgnota kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u na de intake en na iedere behandeling ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling acupunctuur’
DEEL DEZE PAGINA:

©2019 Acupunctuurcentrum Veenendaal & Ede - Privacybeleid