hooikoorts hooikoortsvrij.nl hooikoortsvrij vrij allergie pollen stuifmeel afweer immuunsysteem anti histamine mestcellen niezen jeukende ogen hoofdpijn vermoeidheid keel astma benauwdheid seizoen seizoensgebonden voorjaar najaar lente herfst pollenkalender seizoen winter zomer acupunctuur lllt low level laser therapie technologie rood licht veelvuldig niezen pijnlijke en jeukende neus loopneus bloedneus verstopte neus rode ogen met jeukend/branderig gevoel hoofdpijn vermoeidheid en lusteloosheid tranende ogen en gezwollen oogleden kriebelhoest opgezwollen keel astma eczeem jeukend gehemelte gesprongen aderen in de ogen overgevoeligheid voor licht pus in de ogen verstopte oren maagklachten lichtstraal Bijvoet schimmels Barneveld Ochten Gelderland voedselintolerantie nat veren juni Taxus Hazelaar Harskamp vogelveren bloem Cladosporium vergoeding cetirizine kattenhaar huid vogels januari west Kweek Zwenkgras Spar april Vlier stamper 660nm Den schimmel Brandnetel Es juli oost Ederveen noord Waddeneilanden Groningen Veldbeemdgras droog Zuring huisstof augustus Els Mais Noord-Holland Flevoland december wind Iep Overijssel uitslag centrum Veenendaal Riet ziektekostenvergoeding Drente De katten Otterlo Beuk Alternaria september maart gras Weegbree paard honden voedingsallergie Linde Kastanje Paardenbloem urticaria boom haar wol Cypres oktober contactallergie licht 2019 Rhenen huiduitslag plant Klomp Vossenstaart Ambrosia Maarn inhalatieallergie Eik hondenhaar Berk acupunctuurpunten Wageningen kelk planten huidallergie voedsel praktijken monochroom Heteren Haver speeksel zuid februari Bennekom Straatgras kat Kropaar paarden Wilg midden Amersfoort Elst Ede bomen hond Roodzwenkgras mei november Limburg Glaskruid declaratie regen Ceder huisstofmijt Kesteren Zuid-Holland Rogge Friesland bloemen Moerasspirea Botrytis Zeeland gebundeld Brabant praktijk zon Ganzenvoet paardenhaar Populier Roos Kamgras Penicilium Smalle Reukgras Timotheegras eczeem Utrecht Aspergilles Lunteren schilfers Witbol meridianen vogel netelroos Raaigras grassen

HOOIKOORTSVRIJ.NL

ONS PRIVACY-BELEID

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierbij informeren wij u over ons privacybeleid en op welke wijze wij binnen Acupunctuurcentrum Veenendaal & Ede omgaan met uw persoonlijke gegevens.

VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelende therapeuten een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonlijke (contact)gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw telefoonnummer en/of emailadres
 • Uw geboortedatum

Uw dossier bevat verder aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij indien nodig, uitsluitend na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij voor u een zorgnota kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u na de intake en na iedere behandeling ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling acupunctuur’
DEEL DEZE PAGINA:

©2019 Acupunctuurcentrum Veenendaal & Ede - Privacybeleid